Menu

Boeken voor Lijdenstijd en Pasen

Zowel voor volwassenen als kinderen hebben we verschillende boeken in ons assortiment over Lijdenstijd en Pasen. We lichten er een aantal voor u uit.

Boeken voor Pasen
Bent u op zoek naar boeken met betrekking tot Pasen? We hebben diverse boeken in onze webshop, u vindt ze onder ‘Theologie’ in de categorie ‘Lijdenstijd en Pasen’. We geven u een aantal leestips:

1. Wie is Mijn moeder? - ds. C.A. van Dieren
“Wie is Mijn moeder?” vraagt Christus. Het antwoord lezen we in deze prekenbundel, waarin advent, kerst- en lijdensstoffen opgenomen zijn.

2. Petrus - momenten uit zijn leven - ds. J. van Haaren
Petrus kent een teer zielenleven. Uit zijn spreken en handelen blijkt dat hij leeft uit de vruchtelijke bediening van Christus. Vanuit vier verschillende invalshoeken blijkt echter dat Petrus nog maar weinig verstaat van het Borgwerk. Voor een lijdende en stervende Christus moet hij ingewonnen worden. Bijzonder geschikt voor gebruik tijdens de lijdenstijd.

3. Verwacht, gekomen, beleden - ds. P. Melis
Tien preken voor de periode tussen advent en pinksteren, en een voorbereidingspreek op het te houden Heilig Avondmaal.

Het paasverhaal voor kinderen
Ook voor kinderen hebben we diverse boeken over het thema Pasen in ons assortiment. Onder ‘kind en Bijbel’ vindt u meerdere boekjes in de categorie ‘Lijdenstijd en Pasen’. De boekjes zijn geschreven in een eenvoudige verteltrant, zodat kinderen kennis kunnen maken met het paasverhaal. Kies bijvoorbeeld voor een van de volgende boekjes:

1. De man van smarten - C. van Rijswijk
Op duidelijke en indrukwekkende wijze laat de schrijver Gods leiding zien het leven van die persoon. De verhalen zijn eenvoudig en voor jonge lezertjes dus al snel zelf te lezen

2. Op weg naar het paasfeest - A. van Hartingsveldt-Moree
dit dagboek helpt u bewust naar het paasfeest toe te leven. Het boek geeft vanaf de eerste Lijdenszondag tot en met de tweede Paasdag een Bijbelgedeelte om te lezen, een korte uitleg en een psalm om te zingen.

3. Heere Jezus is opgestaan - Laura Zwoferink
In dit boek wordt in dertien verhalen vertelt over het lijden, sterven, de opstanding en de hemelvaart van de Heere Jezus. Aan het einde van elk verhaal staat een vraag om over door te praten. Dat maakt het boekje heel geschikt voor gebruik in de weken rond Pasen.