Menu

Christelijke boeken voor stellen

Er zijn verschillende boeken voor echtparen die op het punt staan om te trouwen of al getrouwd zijn. Verschillende boeken die gericht zijn op geloofsopbouw, maar ook hoe je met elkaar omgaat. Hieronder vindt u een aantal boekentips.

Bent u op zoek naar een cadeau voor een pasgetrouwd stel? Zelf op zoek naar een boek die een handvat biedt in het huwelijk? Bij Gebr. Koster vindt u een ruim aanbod aan christelijke boeken over verschillende onderwerpen.

12 dingen die je moet weten voor je gaat trouwen - C. Chapman
Als je bijna gaat trouwen, leef je toe naar je bruiloft en steek je veel tijd in het voorbereiden van die dag. Maar hoeveel tijd besteed je aan het voorbereiden van je leven als man en vrouw? Met dit boek leg je een stevig fundament onder je huwelijksleven.

Teken van de doop - Matthew Henry
Als wij kinderen van de Heere ontvangen, mogen wij ze aan Hem teruggeven. Door hen ten doop te houden vertrouwen we hen toe aan Zijn grote liefde en genade. Wij leggen ze aan Jezus’ voeten en vragen Hem om Zijn zegen.

Liefde en respect - E. Eggerichs
Liefde en Respect is gebaseerd op woorden van Paulus. In Efeze 5 vers 33 staat: ‘Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw respect moet hebben voor haar man.’ Veel boeken benadrukken dat een man zijn vrouw onvoorwaardelijk moet liefhebben. Maar geen enkel boek spreekt over onvoorwaardelijk respect van de vrouw voor haar man. Daarin is dit boek uniek. Zij verlangt naar zijn liefde; hij heeft behoefte aan haar respect. En er is een duidelijke wisselwerking tussen die twee. Voor veel echtparen is respect het ontbrekende stukje van de puzzel.

Kinderen voor God opvoeden - ds. C.J. Meeuse
Dit boek bevat praktische adviezen met betrekking tot een christelijke opvoeding in het gezin, in de kerk en op school. Voor ouders komen onder andere aan de orde: het krijgen van kinderen, de doop, het gebed in het gezin, het Bijbelgebruik, het vieren van Gods dag, zang en muziek in het gezin en het mediagebruik.

Wij zullen de Heere dienen - drs J.C. de Jonge
Aan de hand van de theorie en de praktijk wordt de lezer een spiegel voorgehouden met betrekking tot de omgang tussen man en vrouw en het aangaan en onderhouden van een huwelijk Dit boek geeft een nadere uitwerking van het huwelijksleven zoals dat beschreven is in Wie ben ik en wat is mijn huis van dezelfde auteur. Vanuit de psychologie en het pastoraat worden praktische handreikingen gedaan en tips gegeven.