Menu

Christelijke boeken voor ouderen

Bij Gebr. Koster vindt u een ruim assortiment aan christelijke boeken. Zo ook boeken speciaal voor ouderen. Bijvoorbeeld ethische en pastorale boeken of leesboeken in verschillende genres.

Op zoek naar een cadeau voor een ouder iemand? Of een boek voor uzelf? Ons assortiment wordt bijna dagelijks aangevuld met nieuwe titels, zo vindt u altijd iets nieuws.

Pastoraat en ouderen - C.J. Droger
Dit boek is onderdeel van de serie 'Praktisch en Pastoraal’. Het belicht de ouderdom vanuit Bijbels perspectief. Suggesties voor de kerkelijke gemeente om meer diepgang te verkrijgen in het pastorale gesprek. Er wordt ook ingegaan op medische aspecten.

Pakket: Heilige Oorlog & de Bijbelse Geschiedenis - John Bunyan
Heilige Oorlog: een van de meest gelezen boeken die ooit in de wereld zijn verschenen. In dit vervolg op de Christenreis naar de eeuwigheid gaat Christinne met haar kinderen en andere pelgrims ook op reis naar de Hemelstad. Zij maakt onderweg andere zaken mee dan haar man. Dieper en geestelijker zijn de Bijbels gefundeerde lessen.Maar ook praktische adviezen om te leven als een christen nemen een grote plaats in.

De Bijbelse Geschiedenis: de geschiedenis van de toren van Babel. Daarna wordt Abram geroepen en gaat samen met zijn neef Lot op reis. Ze komen in het beloofde land Kanaän. Abram kiest voor de velden; Lot voor de stad. Het oordeel over Sodom en Gomorra wordt uitgesproken. Izak wordt geboren. Vervolgens brengt Abraham het offer. De geschiedenis vervolgt met het huwelijk van Izak en de zegen van Jakob. Tenslotte de droom van Jakob en Jakob te Pniël. De CD eindigt met Jozef in de velen van Dothan, waar hij door zijn broers wordt verkocht

Rusten in Uw schaduw - E.F. Vergunst
Ouderen hebben hun eigen zorgen en vragen. Vragen die voortkomen uit de a raak van het lichaam, de ontluistering van het leven, de levensgang van hun kinderen, de verzoeking van de ouderdom, de eenzaamheid van hun bestaan of de verwachting van de toekomst. Aan de hand van verschillende bijbelgedeelten zet de auteur in twintig hoofdstukken het leven van ouderen onder de glans van het Evangelie.