Menu

Welgeluksaligheden

€ 40,00
Voor 16:00 u. besteld, morgen in huis
Alle levertijden weten?
Gratis verzending vanaf 35 euro Onder de 35 euro 3,50 euro verzendkosten. Altijd achteraf betalen Factuur meegestuurd in pakket of per mail. Vakkundig telefonisch advies 0342 - 41 69 86
  • M. Boeseken
  • Gebonden
  • Bestel nr: 2227090227

vertoond:

In 't gemeyn, en in 't bysonder in de verkiesinge, over Ps. 33:12

In de opofferinge, en in de verschyninge Christi, over Hebr. 9:28
In de heylige roepinge Gods, over Rom. 8:30

In de volhardinge der Bondgenoten des Heeren, over Jer. 32:40

Hier achter is bygevoegd een verklaringe over Ps. 147:19,20

Waer in kortelijk aengewesen word de inhoud van de Zedelijke, Ceremoniele, Burgerlijke wetten Israels; mitsgaders de ellendigen staat der Heydenen in het Oude Testament.

 

Auteur: Boeseken, Meinoldus.

Formaat: 8. Half leer met ribben.
Uitgave: 1688.

MEINARDUS (MEINOLDUS) BOESEKEN

Meinardus (Meinoldus) Boeseken werd rond 1655 geboren als zoon van Henricus Boeseken en Agnes Boesen. Hij was van 1677 tot 1724 herder en leraar van Zeddam. Zijn voorganger was Isaäc Caatman.

De grootvader van Meinardus was de Zeddamse koster Meinardus Suevius. Meinardus was getrouwd met C.van Sprangh, dochter van Ds.A.van Sprangh die in Pannerden stond. Dit echtpaar werd gezegend met tien kinderen die allen in Zeddam gedoopt zijn. Na de dood van zijn vrouw trouwde hij voor de tweede maal met S. van Salingen. Uit dit huwelijk werden nog twee kinderen geboren. Meinardus was een man van het volk, en was een gezien persoon. 

Begin 1694 werd hij opgeroepen als legerpredikant, en preekte voor de Generaal Majoor Wijnbergen en zijn medesoldaten. Op 7 oktober 1694 hield hij zijn eerste predikatie nadat hij met groot verlof weer thuisgekomen was. Tijdens de afwezigheid van Meinardus vervulde Ds. Evert Mattheüs enkele preekbeurten.

Op 13 april 1688 schreef Boeseken een publicatie ‘De welgelucksaligheden van tvolck des Heeren’. Dit boekje werd uitgegeven bij Johannes Wolters in Amsterdam. Verder schreef hij "Disquissitionum Philogarum biga, et ad Genesis III:15’. In 1718 verscheen zijn derde werkje ‘Dissertatio philologica ad Romeinen 3 vers 24, 25, 26’. Voor zijn publicaties kreeg Meinardus steeds een approbatie van de Classis Zutphen.

Meinardus Boeseken overleed waarschijnlijk in 1724. Zijn zoon Adriaan Boeseken, die op 23 augustus 1691 was gedoopt, was predikant te Vorden.


€ 40,00