Menu

Veracht, begeerd, verkregen (2)

  • ds. J. van Haaren
  • Pagina's/nrs.: 114
  • Bestel nr: 9789055519026

Gelijkenissen

De kern van de gelijkenis van de verloren zoon ligt in de blijdschap van een vader over het terugvinden van zijn verloren gewaande jongste zoon, ondanks de boosheid en wrok van zijn oudste zoon. De Heere Jezus bewijst ermee het betamelijke van Zijn blijdschap over de bekering van tollenaars en zondaars, ondanks de nijd en afgunst van farizeeën en schriftgeleerden.

Dit beeld kan worden toegepast op elke moedwillige zondaar die zich bekeert, maar ook op iedere mondbelijder die meent de waarachtige bekering niet nodig te hebben.

Op eenvoudige en indringende wijze trekt ds. Van Haaren uit deze gelijkenis van lessen tot waarschuwing van onbekeerden, tot bemoediging van naamlozen en tot opscherping van verachterden in de genade.


€ 12,50