Menu

Uit genade door het geloof naar het Woor

€ 11,90
Ruim assortiment, beoordeeld door onze medewerkers Bestellen en verantwoord lezen. Altijd achteraf betalen Factuur meegestuurd in pakket of per mail.
  • ds. B.J. e.a. Boven e.a.
  • Pagina's/nrs.: 94
  • Bestel nr: 9789055519439

Drietal preken

Het uitgangspunt van het reformatorisch gedachtegoed wordt gevormd door de drie sola’s: Sola Gratia, Sola Fide en Sola Scriptura. Dat zijn Latijnse woorden. ‘Sola’ betekent ‘alleen’ – alleen door genade, alleen door het geloof en alleen door de Schrift, Gods Woord. Dat was de boodschap van dr. Maarten Luther, de grote reformator.

Behoudenis is alleen te verkrijgen uit genade, door het waar zaligmakend geloof dat gefundeerd is op Gods onfeilbaar Woord.

In dit bundeltje is een drietal preken opgenomen waarin deze sola’s gestalte krijgen in de praktijk van het geestelijk leven.


€ 11,90