Menu

Sions betalende Borg

€ 15,95
Voor 16:00 u. besteld, morgen in huis
Alle levertijden weten?
Gratis verzending vanaf 35 euro Onder de 35 euro 3,50 euro verzendkosten. Altijd achteraf betalen Factuur meegestuurd in pakket of per mail. Vakkundig telefonisch advies 0342 - 41 69 86
  • ds. G. van Reenen
  • Gebonden
  • Bestel nr: 9789057414855


Sions betalende Borg. Dit boek bevat acht lijdenspreken. In deze druk is de spelling aangepast door Joh. Bunt te Rhenen. Maar de inhoud is ongewijzigd gebleven. De boeken van ds. G. van Reenen zijn onder ons bekend en geliefd. Een aanbeveling is dan ook overbodig. Het zijn eenvoudige Schriftuurlijk-bevindelijke preken. De laatste preek handelt over Jesaja 53 vers 10b. In de toepassing wordt troost geboden aan Gods kinderen, onbekeerden worden gewaarschuwd, ook wordt aandacht gegeven aan de kleinen in de genade. 

 

Ds. G. van Reenen (1864-1935)

Het leven van ds. van Reenen was een bewogen leven van bange strijd. Wel mocht zijn ziel zich vaak in de overwinningen van het geloof en de uitlatingen van Gods vrije liefde verheugen, maar de dagen der duisternis waren voor hem vele. Dikwijls moest hij uitroepen: ‘Ik heb vele bestrijders, o Allerhoogste.’ Dat leven van strijd en aanvechting maar ook van de zege en triomf van het geloof, is in zijn predicaties te proeven. Voor hem die in dezelfde bestrijdingen zijn, mag dit wel eens tot troost zijn.
Hij diende de gemeenten Zeist (1899), Leiderdorp (1902), Opheusden (1912), Gouda (1916) en Werkendam (1920).
 

Inhoud

1. De tempel van des Heeren lichaam gebroken en weer opgericht  
Johannes 2 vers 19b: 
Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.

2. Jezus’ liefde en zorg voor Zijn volk
Matthéüs 26 vers 30-32:
En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij geërgerd worden in dezen nacht; want er is geschreven: Ik zal den Herder slaan, en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galiléa.

3. Jezus’ worsteling in Gethsémané 
Lukas 22 vers 44:
En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En Zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen.

4. Jezus door Zijn vijanden gezocht, Zich stellende in de plaats van Zijn volk  
Johannes 18 vers 8b: 
Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan. 

5. Christus des doods schuldig verklaard
Matthéüs hoofdstuk 26 vers 66-68:
Hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in Zijn aangezicht en sloegen Hem met vuisten. En anderen gaven Hem kinnebakslagen, zeggende: Profeteer ons, Christus, wie is het die U geslagen heeft? 

6. De uitleiding van Jezus ter kruisdood op Golgotha
Johannes 19 vers 17 en 18a:
En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha; alwaar zij Hem kruisten.

7. Het sterven van de Heere Jezus
Lukas 23 vers 46b: 
En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.

8. De gestorven Jezus    139
Jesaja 53 vers 10b:
Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.


€ 15,95