Menu

Psalmen Datheen

Bent u op zoek naar een psalmboek van Datheen? Gebr. Koster beschikt over een ruim assortiment aan bijbels, psalmboeken en christelijke boeken. Een psalmboek van Datheen is een prachtig psalmboek waarmee u unieke, zeer oude zangbewerkingen kunt lezen en bezingen.

Over Datheen
Johannes Calvijn initieerde verschillende zangbewerkingen die in de loop der jaren zijn ontwikkeld. Deze vertalingen werden op rijm geschreven en hier werden nieuwe melodieën bij gemaakt. Deze vertalingen worden de Geneefse psalmen genoemd. De bekendste Nederlandse psalmberijming komt van Petrus Datheen. Hij maakte vertalingen van de Heidelbergse Catechismus en van de Psalmen. Tijdens de grote hagenpreek van 23 juli 1566 bij Gent, werden Datheens psalmen gezongen waarna deze snel populairder werden onder de bevolking. Vanaf de grote hagepreek tot 1773 vormden de psalmen van Datheen de belangrijkste liedbundel van de Nederduits Gereformeerde kerk. Hierna verloor de berijming draagvlak en werd er een nieuwe berijming ingevoerd. Vandaag de dag worden enkel nog in een aantal kerkelijke gemeenten de psalmen van Datheen bezongen.   

Psalmboek van Datheen kopen
Christelijke boekhandel Gebr. de Koster verkoopt ook de psalmen van Datheen.

Psalmboek van Datheen
Wij hebben een psalmboek van Datheen dat alle psalmberijmingen van Petrus Datheen bevat Het psalmboek is gemaakt van kunstleer van de hoogste kwaliteit en is prachtig afgewerkt. Daarnaast heeft het een kleine. subtiele print op de kaft.

Concordantie van de berijming van Petrus Datheen
Wanneer u geinteresseerd bent in de psalmberijmingen van Datheen en u zich hier verder in wilt verdiepen raden wij u de ‘Concordantie van de berijming van Petrus Datheen’ aan. Dit boek biedt een overzichtelijk inzicht in het woordgebruik van Datheen en maakt daarmee de psalmberijming toegankelijker voor de lezer. Daarnaast is dit boek uiterst interessant en biedt ondersteuning bij het onderzoeken van de 16e eeuwse taal.