Menu

Hoe zalig is het volk

€ 12,90
Voor 16:00 u. besteld, morgen in huis
Alle levertijden weten?
Gratis verzending vanaf 35 euro Onder de 35 euro 3,50 euro verzendkosten. Altijd achteraf betalen Factuur meegestuurd in pakket of per mail. Vakkundig telefonisch advies 0342 - 41 69 86
  • ds. H van Leeuwen
  • Gebonden
  • Bestel nr: 9789057414206

1. De heerlijkheid van het gedurig brandoffer in schaduw en vervulling
Exodus 29 vers 42:
Het zal een gedurig brandoffer zijn bij uw geslachten aan de deur van de tent der samenkomst, voor het aangezicht des HEEREN.

2. De wenende zondares aan Jezus' voeten
Lukas 7 vers 37 en 38:
En staande achter aan Zijn voeten, wenende, begon zij Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste Zijn voeten en zalfde ze met 
de zalf.
En de farizeeër die Hem genood had, zulks ziende, sprak bij zichzelven, zeggende: Deze, indien Hij een profeet was, zou wel weten wat en hoedanige vrouw deze is, die Hem aanraakt; want zij is een zondares.


3. Het anker der hoop van de wachtende Kerk
Weeszondag
Handelingen 1 vers 4:
Maar verwachten de belofte des Vaders, die Gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt.

En Hebreeën 6 vers 19 en 20:
Welke wij hebben als een anker der ziel, 't welk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste des voorhangsels, waar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening Melchizedeks een Hogepriester geworden Zijnde in der eeuwigheid.

4. De bede om de Pinkstervoleinding
Pinksterpredicatie
Openbaring 22 vers 17:
En de Geest en de bruid zeggen: Kom. En die het hoort, zegge: Kom. En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.
 


€ 12,90