Menu

Die heil doet horen

€ 12,90
Voor 16:00 u. besteld, morgen in huis
Alle levertijden weten?
Gratis verzending vanaf 35 euro Onder de 35 euro 3,50 euro verzendkosten. Altijd achteraf betalen Factuur meegestuurd in pakket of per mail. Vakkundig telefonisch advies 0342 - 41 69 86
  • ds. A.M. de Boer
  • Gebonden
  • Bestel nr: 9789057414367

Die heil doet horen. ‘Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; desgenen die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen die tot Sion zegt: Uw God is Koning (Jes. 52 :7).
 


Ds. A.M. den Boer

Ds. A.M. den Boer werd op 29 december 1929 in Herkingen geboren. In 1964 werd hij in Amerika toegelaten tot de predikantsopleiding. Hij volgde de studie aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam. Zijn eerste gemeente was Ridderkerk (1968). De andere gemeenten die ds. Den Boer diende, waren Norwich (Canada, 1973), Sioux Center (VS, 1981), Lisse (1986), Sunnyside (VS, 1989), Dirksland (1996) en Grand Rapids (december 2002). Hij was docent (1982-1986) en hulpdocent (1995-1996) aan de Theologische School in Amerika en hoofdredacteur van The Banner of Truth, maandblad van de NRC (1993-1996). Op 22 oktober 2004 overleed hij te Grand-Rapids. Hij mocht gedurende 36 jaar als predikant op verschillende kansels van het heil doen horen.
 


Inhoud

1. De zekerheid van de dood 
Psalm 89 vers 48-49:
Gedenk van hoedanige eeuw dat ik ben; waarom zoudt Gij aller mensen kinderen tevergeefs geschapen hebben?
Wat man leeft er die den dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld des grafs? Sela.


2. De treurenden vertroost
Matthéüs 5 vers 4:
Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.

3. Een schone belijdenis en de praktijk daarvan
Lukas 9 vers 57:
Heere, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat.

4. Het tweede vrijmoedige getuigenis aangaande Jezus
Handelingen 5 vers 29-32:
Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan den mensen.
De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welken gij omgebracht hebt, hangende Hem aan het hout.
Dezen heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden.
En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden, en ook de Heilige Geest, Welken God gegeven heeft dengenen die Hem gehoorzaam zijn.


5. Een veelomvattende nieuwjaarswens
Nieuwjaarspredicatie over 3 Johannes vers 2:
Geliefde, vóór alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart.

6. Het tweede beest dat uit de aarde opkomt
Dankdagpredicatie over Openbaring 13 vers 11-12a:
En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt dat de aarde en die daarin wonen, het eerste beest aanbidden.


€ 12,90