Menu

Bijbel met uitleg

Een Bijbel met uitleg, koopt u eenvoudig online bij Gebr. Koster. De bijbel met uitleg is voor iedereen die het lezen en begrijpen van de Bijbel lastig vindt.  Deze Bijbels bevatten uitleg van bepaalde woorden en teksten die geschreven staan in de Bijbel.

De Statenvertaling is een betrouwbare bijbelvertaling, echter blijven sommige passages lastig om te begrijpen. Bepaalde bijbelteksten kunnen vragen oproepen zoals: ‘Wat staat hier?’ of ‘Wat wil de Heere ons zeggen?’. Een Bijbel met uitleg kan u helpen bij het beantwoorden van uw vragen. Zo’n Bijbel ligt bepaalde passages uit de bijbel uit en geeft hier een beknopte uitleg van.

Statenvertaling met uitleg
Het is inmiddels honderden jaren geleden dat de Statenvertaling is verschenen. De Statenvertaling is een betrouwbare vertaling van de Bijbel omdat de vertaling dicht bij de grondtekst blijft. Dit zorgt er echter voor dat de leesbaarheid van de Bijbel soms als lastig kan worden ervaren. Daarom werden er kanttekeningen bij de Statenvertaling toegevoegd, die verschillende taalkundige aspecten nader toelichten.

Bijbel met uitleg
In onze webshop vindt u ook de verschillende Bijbels met uitleg. Hierin wordt de onveranderde Bijbeltekst in de Statenvertaling uitgelegd en toegelicht. Meer dan honderd mensen uit de gereformeerde gezindte werkten mee aan dit unieke project. Op iedere bladzijde wordt een eenvoudige tevens beknopte uitleg gegeven. De Bijbel met uitleg is voornamelijk voor jongeren bedoeld zodat zij de achtergrond van de verhalen beter kunnen begrijpen. De Bijbel met uitleg is verkrijgbaar in onze webshop onder de categorie ‘Bijbels’.