Menu

Beproefde steen

€ 14,90
Voor 16:00 u. besteld, morgen in huis
Alle levertijden weten?
Gratis verzending vanaf 35 euro Onder de 35 euro 3,50 euro verzendkosten. Altijd achteraf betalen Factuur meegestuurd in pakket of per mail. Vakkundig telefonisch advies 0342 - 41 69 86
 • ds. J. Mol
 • Pagina's/nrs.: 165
 • Gebonden
 • Bestel nr: 9789057412356
Ds. J. Mol (1922) is emeritus predikant der Gereformeerde Gemeenten.

Inhoudsopgave:
 1. De lofzang van Mozes en het volk Israëls; Exodus 15 vers 13: Gij leiddet door Uw weldadigheid dit volk dat Gij verlost hebt; Gij voert hen zachtkens door Uw sterkte tot de lieflijke woning Uwer heiligheid.
 2. De Fontein des levens; Psalm 36 vers 10: Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht.
 3. Christus als het enige fundament ter zaligheid; Jesaja 28 vers 16: Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik leg een Grondsteen in Sion, een beproefden Steen, een kostelijken Hoeksteen, Die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten.
 4. De verzekering van de hulp des Heeren; Jesaja 41 vers 14: Vrees niet, gij wormken Jakobs, gij volksken Israëls. Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls.
 5. Een krachtige vertroosting voor een naar de Heere uitziend volk; Jesaja 51 vers 1, 2 en 3a: Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die den HEERE zoekt; aanschouwt den rotssteen, waar gijlieden uit gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs, waar gij uit  gegraven zijt. Aanschouwt Abraham, ulieder vader, en Sara, die ulieden gebaard heeft; want Ik riep hem, toen hij nog alleen was, en Ik zegende hem en Ik vermenigvuldigde hem. Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en Hij zal haar woestijn maken als Eden en haar wildernis als den hof des HEEREN.
 6. Het wonder der behoudenis door het onmogelijke heen; Handelingen 27 vers 44: En alzo is het geschied, dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn.
 7. Een profijtelijke begeerte; Filippensen 3 vers 10 – 11: Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden.

€ 14,90