Menu

Als korrels tussen kaf

€ 27,90
Voor 16:00 u. besteld, morgen in huis
Alle levertijden weten?
Gratis verzending vanaf 35 euro Onder de 35 euro 3,50 euro verzendkosten. Altijd achteraf betalen Factuur meegestuurd in pakket of per mail. Vakkundig telefonisch advies 0342 - 41 69 86
  • Aurelius Augustinus
  • Pagina's/nrs.: 325
  • Gebonden
  • Bestel nr: 9789055738168

Beschrijving

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar deze havenstad om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard gebleven.

Voor deze bundel werden 33 preken uitgekozen van de sermones de scripturis. In deze groep preken staat de behandeling van een bijbeltekst centraal: in vier ervan komen teksten uit het Marcusevangelie aan de orde en in de andere 29 passages uit het Lucasevangelie.

Bij elkaar vormen ze een volledige reeks met alle bewaard gebleven preken van Augustinus over Marcus- en Lucaspericopen. De meeste Latijnse teksten waren al eeuwenlang bekend maar van twee preken werden de grondteksten pas enkele jaren geleden teruggevonden. Van 23 preken verschijnt in dit boek de eerste Nederlandse vertaling.

Augustinus valt in deze preken te leren kennen als een zorgvuldig uitlegger van de Bijbel, een toegewijd pastor en een diepzinnig theoloog. Als geen ander beijverde hij zich om de rijkdom van de bijbelse passages voor allerlei mensen toegankelijk te maken: zijn preken sprankelen dan ook van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg. Met deze preken beoogde de bisschop dat zijn luisteraars en lezers zouden leven als korrels tussen kaf.


Inhoud

Inleiding
De predikant als pastor
Preken over fragmenten uit Marcus en Lucas Augustinus' visie op de evangelisten en hun evangeli'n
Achtergronden van het Marcusevangelie (Mc)
Achtergronden van het Lucasevangelie (Lc)
De joodse context: hoogachting en kritiek
Augustinus en de joden
Als korrels tussen kaf
Uitgangspunten bij het vertalen
Tot slot

Literatuur
1 Latijnse tekstuitgaven
2 Vertalingen
a van Augustinus' sermones
b andere gebruikte vertalingen
3 Achtergrondliteratuur

Praktische informatie

Als korrels tussen kaf
Lijst van behandelde evangelieteksten
Tabel van preeknummers
Register op bijbelteksten

Sermo 94a Durft u te strijden voor de waarheid?
Sermo 95 Gasten aan het bruiloftsmaal
Sermo 96 De weg omhoog
Sermo 97 Wat kan een mens mij doen?
Sermo 97a Redding in het verschiet
Sermo 98 Ook doden kunnen weer leven
Sermo 99 Uw geloof heeft u gered
Sermo 100 Wie mag volgen?

Sermo 101 Toegerust om te oogsten
Sermo 102 Leef goed, dan sterft u niet slecht
Sermo 103 Wat is het beste deel?
Sermo 104 Hollen of stilstaan
Sermo 105 De kip en de schorpioenen
Sermo 105a Alleen de goede wil telt
Sermo 106 Rein van binnen en van buiten
Sermo 107 Pas op voor hebzucht!
Sermo 107a Rijk door goede wil
Sermo 108 Nog vele jaren?
Sermo 109 Zeg ja tegen uw tegenstander
Sermo 110 De bijl en de belofte
Sermo 110a Recht uw rug
Sermo 111 Als korrels tussen kaf
Sermo 112 Aan tafel!
Sermo 112a Kom binnen!
Sermo 113 Wat heet rijk?
Sermo 113a De wereld als een oliepers
Sermo 113b Buikpijn van angst
Sermo 114 Zevenmaal zeven
Sermo 114a Steeds maar weer vergeven?
Sermo 114b Ik wil het niet te lang maken...
Sermo 115 Een kwestie van vragen
Sermo 116 De hele Christus
Sermo 367 Stuur vast iets vooruit!


€ 27,90