Menu

De lust der heiligen in Jehova

  • Conrad Mel
  • Pagina's/nrs.: 445
  • Bestel nr: 9789055519019

Gebedenboek

Als een zondaar van dood wordt levend gemaakt, is één van de eerste kentekenen van genade dat zo iemand gaat bidden. Het ware gebed is dan ook een werk van de Heilige Geest. Zo’n gebed kan uit ‘een boekje’ niet geleerd worden.

De Heere kan het gebed gebruiken om harten te raken, bijzonder van degenen die niet meer weten wat zij  bidden moeten. In dat licht dient dit boek gezien worden. Het vertolkt de hartentaal van een waar christen, van een oprecht kind des Heeren, soms in de bekommering der ziel, soms ook vanuit de verzekerdheid des geloofs. Terecht schrijft Th. à Brakel dan ook dat in de gehele godsdienst niets zo profijtelijk is voor een mens als een oprecht gebed. Het is immers het allersterkste wapen van een christen!

De tekst van dit boek is overgenomen uit de twaalfde druk uit 1784. Aan de inhoud is onder meer een korte biografie toegevoegd alsmede drie Avondmaalpredicaties van Conrad Mel.

Conrad Mel (1666-1733) was predikant te Hertsfeld (Duitsland).

Gebeden:

- Gebed in dichtvorm

- Gebed voor elke ochtend/avond van de week

- Gebeden voor en over de kerk

- Gebeden bij ambten en in beroepen

- Gebeden in gezinnen/onderwijs

- Gebeden voor zieken

- Gebeden bij noden, rampen, oorlogen en tegenspoeden

- Gebeden bij geestelijk welzijn

- Gebeden tegen en over de zonden

- Dankgebeden

- Gebeden van en voor armen

- Gebeden bij einde van het leven

- Gebeden bij hoogtijdagen

- Gebeden voor, tijdens en na het houden van het Heilig Avondmaal

Predicatie bidkunst en drie Heilig Avondmaal predicaties

 


€ 17,50