Menu

H. Bouw

1. Kunt u in het kort iets over uzelf vertellen?
Ik ben in 1939 in Barneveld geboren, dicht bij het spoor. Mijn eerste zes kinderjaren stonden in het teken van de oorlog.  Deze gegevens heb ik verwerkt in mijn laatste boek Onder de macht van de tiran. In Ede volgde ik de opleiding voor onderwijzer.

2. Hoe bent u tot het schrijven van boeken gekomen?
Op school vertelde ik graag vrije verhalen. Toen ik met vervroegd pensioen ging, heb ik enkele van mijn vertellingen uitgegeven in boekvorm. Ik schrijf het liefst jongensboeken.

3. Pleegt u diepgaand onderzoek voor u aan een onderwerp begint?
Nee hoor, als er een verhaal in mijn hoofd opkomt, gaat het schrijven als vanzelf.

4. Hoelang doet u over het schrijven van een boek?
Meestal gebruik ik daar de wintermaanden voor.

5. Krijgt u reacties van het lezerspubliek?
Ja, verschillende malen zelfs. Het is altijd leuk om te horen dat kinderen een spreekbeurt houden over een van mijn boeken. Ook wordt er regelmatig gevraagd naar een vervolg op mijn laatste boek over de oorlog.

Dhr. H. Bouw is in Augustus 2016 overleden